Obchodní podmínky

Jako každý e-shop máme i své obchodní podmínky, stručné a jasné.

Právo na opravu ceny

 • Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Právo na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
 • Nepoškozené zboží odešlete zpět na adresu Salming ČR s.r.o., Areál ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 ve stanovené lhůtě na vlastní dodací náklady. Zboží neposílejte na dobírku. Přijetí takové zásilky nebude ze strany provozovatele akceptováno.
 • Po obdržení zboží prodávající obratem vrátí zpět zaplacenou částku bankovním převodem nejpozději do 30 dní.
 • Kompletní postup najdete v sekci Vrácení zboží

Výměna zboží

 • Kupující má právo na výměnu nevyhovujícího zboží
 • Postup výměny je totožný jako postup při odstoupení od smlouvy, kde následně nedojde k vrácení zaplacené částky, ale k odeslání vyměněného zboží vybraného kupujícím. Zboží na výměnu vám odešleme následující den po obdržení balíku se zboží vráceným. Kupujícímu bude účtována částka 100 Kč za dopravné. 
 • Kompletní postup najdete v sekci Výměna zboží

Reklamační řád

 • Záruční doba na zboží je 24 měsíců
 • Kupující by měl nicméně respektovat fakt, že doba spotřeby a doba záruční jsou dva odlišné pojmy, tím spíše u sportovního vybavení.
 • Reklamované zboží odešlete zpět na adresu Salming ČR s.r.o., Areál ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, 102 00 Praha 10. Zboží neposílejte na dobírku. Přijetí takové nebude ze strany provozovatele akceptováno.
 • O této skutečnosti nás informujte formulářem, e-mailem nebo telefonicky.
 • Reklamace bude vyřízena především ke spokojenosti zákazníka nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím
 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky.
 • Kompletní postup reklamace najdete v sekci Reklamace

Zákony a předpisy

 • Veškeré smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem ČR Smluvní vztahy, které nejsou obsaženy v těchto Obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. 634/1992 Sb),

Prohlášení o použití "Cookies"

 • Při návštěvě a využívání stránek SalmingStore.cz se do vašeho zařízení ukládají tzv. cookies, které zajišťují správnou funkčnost přihlašování a nákupního košíku. Tyto cookies se po uzavření prohlížeče odstraní. Pokud si nepřejete, aby se cookies do vašeho zařízení ukládaly, upravte si, prosím,  nastavení svého prohlížeče.“

Copyright © 2020 SalmingStore.cz

Created by